Przejdź do treści

Relacja - II Kaletańska Nocna Droga Krzyżowa

Dziękujemy Ci Jezu      , że pozwoliłeś nam towarzyszyć Ci na drodze krzyża. Zakończyliśmy rozważania Twojej Męki, ale drogi krzyżowe naszego życia trwają nadal. Jesteśmy Twoimi uczniami - pomóż nam lepiej rozumieć i wypełniać Twoje słowa: Kto chce iść za Mną, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
Dziękujemy Wam kochani uczestnicy II KNDK za liczny udział - ok. 230 osób wyruszyło w ciszy nocy, by rozważać Mękę i Śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa . Podziękowania dla naszych duszpasterzy, policji, młodzieży odpowiedzialnej za nagłośnienie i Wam wszystkim za piękne świadectwo wiary. Pozostańcie z Bogiem      

Zapraszamy do obejrzenia galerii. Galeria