Przejdź do treści

rekolekcje 1  Spotkanie 1

Pierwszy rekolekcyjny temat to: WE WSPÓLNOCIE Z JEZUSEM - powrót do początków, do głoszenia mi kerygmatu, do spotkania z Jezusem.

 

rekolekcje 2  Spotkanie 2

Drugie rekolekcyjne spotkanie było zatytułowane: JESTEM UCZNIEM JEZUSA - wzrastanie duchowe.

 

rekolekcje 3  Spotkanie 3

Trzecie rekolekcyjne spotkanie było zatytułowane: WE WSPÓLNOCIE Z BRAĆMI I SIOSTRAMI - czyli dlaczego jestem we wspólnocie i chcę w niej być.

 

rekolekcje 4  Spotkanie 4

Kolejne czwarte rekolekcyjne spotkanie było zatytułowane: ŻYCIE WIARĄ W CODZIENNOŚCI. Usłyszeliśmy o wierze, która daje nam pewność zbawienia, o mentalności ataku w walce duchowej oraz ewangelizacji nowej w zapale, środkach i metodach.

 

rekolekcje 5 Spotkanie 5

Ostatnie rekolekcyjne spotkanie poświęciliśmy ważnemu tematowi: WSPÓLNOTA MIEJSCEM PRZEBACZENIA I POJEDNANIA. Zobaczyliśmy, że wspólnota jest zbiorowością ludzi grzesznych, którzy nawzajem siebie ranią, co później może rodzić urazy noszone i pielęgnowane. Dlatego tak ważne jest przebaczenie, również w kontekście doświadczania przebaczenia ze strony Pana Boga.

 

 

 

Postanowiliśmy w gronie odpowiedzialnych skorzystać z gotowych materiałów wspólnoty ,,W drodze" ze Świerklańca ( wdrodze.odnowa.org ) - rekolekcji, które oni przeżywali w 2019r, oraz katechez księży z Odnowy. Posiadamy zgodę lidera odnowy w Świerklańcu.